Dienst Medische Hulpverlening Nederland


Stichting DMH Nederland is opgericht in 2010 met als doel om professionele hulpverlening te leveren aan o.a. sportevenementen en festivals. Sinds jaar en dag verlenen we evenementenzorg bij diverse evenementen als Skûtsjesilen, survivalruns, shorttrack-evenementen, sportevenementen op Ameland en diverse feesten en festivals.

Deze evenementenzorg wordt verleend door een combinatie van onze diversiteit in teamleden. Ons ledenbestand bestand daarbij ook bewust uit professionals en non-professionals. We zetten deze disciplines in naargelang de vraag van de organisatie, onze inzichten en het advies van GGD/GHOR. Daarbij kunnen we evenementenorganisatoren ondersteunen bij de vergunningsaanvraag en het schrijven van het medisch draaiboek.

Uiteraard kunnen wij niet alleen op onze kennis varen en beschikken daarom over een breed scala aan hulpmiddelen. Wij beschikken over een tweetal tenten, waarvan een de mogelijkheid heeft om verwarmd te worden, daarnaast beschikken we over een gemotoriseerd voertuig, bike teams, veelzijdige traumatassen, brancards, bewakingsmonitoren, AED’s, portofoons en behandeltafels. Kortom: alle middelen om de zogenaamde primaire pre-hospitale (eerste hulp) opvang aan te kunnen bieden.

Op die manier volstaat vaak een behandeling ter plekke, maar ook zal tussenkomst van een arts of ambulance soms noodzakelijk blijken. Onze hulpverleners weten hoe te handelen en wanneer aanvullende hulp noodzakelijk is. En achteraf zal een eventuele ambulance-inzet altijd worden geëvalueerd met de organisatie.

DMH Nederland heeft zich uitgesloten van motor- en autosportevenementen op de baan zelf in verband met de specifieke kennis die hiervoor vereist is. Wel ondersteunen wij regelmatig aanwezige andere partijen.

Onze professionals en non-professionals worden onderverdeeld in basis eerstehulpverlener, evenementen eerstehulpverlener, verpleegkundigen basiszorg, verpleegkundigen spoedzorg en artsen. Zei worden naar gelang hun ervaring ingezet volgens de afspraken rondom de veldnorm evenementenzorg.

Onze verpleegkundigen en artsen zijn veelal werkzaam in verschillende werkvelden, en hebben diverse specialisaties als IC, SEH, CCU, Ambulancezorg, Thuiszorg, of op een Kinderafdeling.

De stichting wordt bestuurd door een zevenkoppig team, waarbij de evenementen worden voorbereid door een van de bestuursleden. De coördinatie van het evenement wordt uitgevoerd door een aangewezen coördinator, genoemd een C-DMH. Welke gedurende het evenement aanspreekpunt is voor de organisatie en leden van DMH- Nederland.

Bestuur
Voorzitter/Penningmeester:
Frank van der Zee
Secretaris:
Iris Lieffering
Algemeen bestuurslid:
Thom Heemstra
Algemeen bestuurslid:
Marc Stijger
Algemeen bestuurslid:
Remco Bultsma
Algemeen bestuurslid:
Ingrid van der Meulen
Algemeen bestuurslid:
Jacob Renze de Groot
Medisch Management
MME: Arne Deodatus

Copyright DMH Nederland 2023 - Powered by XSbyte | Algemene Voorwaarden