Over Dienst Medische Hulpverlening Nederland


Stichting DMH Nederland is opgericht in 2010 met als doel om professionele hulpverlening te leveren aan o.a. sportevenementen en festivals. Sinds jaar en dag verlenen we evenementenzorg bij diverse evenementen als Skûtsjesilen, survivalruns, shorttrack-evenementen, sportevenementen op Ameland en diverse feesten en festivals.

Deze evenementenzorg wordt verleend door een combinatie van onze diversiteit in teamleden. Ons ledenbestand bestand daarbij ook bewust uit professionals en non-professionals. We zetten deze disciplines in naargelang de vraag van de organisatie, onze inzichten en het advies van GGD/GHOR. Daarbij kunnen we evenementenorganisatoren ondersteunen bij de vergunningsaanvraag en het schrijven van het medisch draaiboek.

Bijgewerkt maart 2024

Uiteraard kunnen wij niet alleen op onze kennis varen en beschikken daarom over een breed scala aan hulpmiddelen. Wij beschikken over een tweetal tenten, waarvan een de mogelijkheid heeft om verwarmd te worden, daarnaast beschikken we over een gemotoriseerd voertuig, bike teams, veelzijdige traumatassen, brancards, bewakingsmonitoren, AED’s, portofoons en behandeltafels. Kortom: alle middelen om de zogenaamde primaire pre-hospitale (eerste hulp) opvang aan te kunnen bieden.

Op die manier volstaat vaak een behandeling ter plekke, maar ook zal tussenkomst van een arts of ambulance soms noodzakelijk blijken. Onze hulpverleners weten hoe te handelen en wanneer aanvullende hulp noodzakelijk is. En achteraf zal een eventuele ambulance-inzet altijd worden geëvalueerd met de organisatie.

Onze zorgverleners worden onderverdeeld in basis eerstehulpverlener, evenementen eerstehulpverlener, verpleegkundigen basiszorg, verpleegkundigen spoedzorg, verpleegkundigen zelfstandig bevoegd, VS/PA en artsen. Zij worden naar gelang hun ervaring ingezet volgens de afspraken rondom de veldnorm evenementenzorg.

Onze verpleegkundigen en artsen zijn werkzaam in verschillende werkvelden, en hebben diverse specialisaties zoals IC, SEH, CCU, Ambulancezorg, Thuiszorg, of op een Kinderafdeling.

De stichting wordt bestuurd door een hecht team, daar wordt ook de evenementenvoorbereiding gedaan. De coördinatie van het evenement wordt uitgevoerd door een aangewezen coördinator, genoemd een C-DMH. Welke gedurende het evenement aanspreekpunt is voor de organisatie en leden van DMH-Nederland.

Bestuur
(Co-)Voorzitter:
Thom Heemstra
(Co-)Voorzitter:
Jacob Renze de Groot
Secretaris:
Ingrid van der Meulen
Algemeen bestuurslid:
Marc Stijger
Algemeen bestuurslid:
Remco Bultsma
Medisch Management
MME: Arne Deodatus

Copyright DMH Nederland 2024 - Powered by XSbyte | Algemene Voorwaarden en Privacy Policy