Over DMH Nederland


Stichting DMH Nederland is opgericht in 2010 met als doel om professionele hulpverlening te leveren aan sportevenementen en festivals. Sinds jaar en dag verlenen we evenementenzorg bij evenementen als Skûtsjesilen, survivalruns, shorttrack-evenementen, sportevenementen op Ameland en festivals.

Deze evenementenzorg wordt verleend door onze teamleden, rechts van deze tekst vindt u een overzicht van de door ons inzetbare disciplines. We zetten deze disciplines in naargelang de vraag van de organisatie, onze inzichten en het advies van GGD/GHOR. Bij de vergunningsaanvraag en het schrijven van het medisch draaiboek kunnen we evenementenorganisatoren ondersteunen.

Uiteraard kunnen wij niet alleen op onze kennis varen en beschikken daarom over een breed scala aan hulpmiddelen. Wij beschikken over een tweetal tenten, waarvan een de mogelijkheid heeft om verwarmd te worden, daarnaast beschikken we over een voertuig, traumatassen, brancards, bewakingsmonitoren, AED’s, portofoons en behandeltafels. Kortom: alle middelen om de zogenaamde primaire pre-hospitale (eerste hulp) opvang aan te kunnen.

Op die manier volstaat vaak een behandeling ter plekke, maar niet zelden zal tussenkomst van een arts of ambulance toch noodzakelijk blijken. Onze hulpverleners weten hoe te handelen en wanneer aanvullende hulp noodzakelijk is, met de organisatie zal een eventuele ambulance-inzet altijd worden geëvalueerd.

Onze verpleegkundigen en artsen zijn werkzaam in verschillende specialismen/werkvelden, zoals IC, SEH, CCU, Ambulancezorg, Thuiszorg, Kinderafdeling.

In de zin van de veldnorm evenementenzorg biedt DMH Nederland op verschillende niveau’s: Basis Eerstehulpverlener, Evenementen eerstehulpverlener, Verpleegkundigen basiszorg en verpleegkundigen spoedzorg, daarnaast kunnen we artsen diverse niveaus inzetten. DMH Nederland heeft zich uitgesloten van motor- en autosportevenementen in verband met de specifieke kennis die hiervoor vereist is.

De stichting wordt bestuurd door een combinatie van disciplines, de evenementen worden voorbereid door een van de bestuursleden. De coördinatie van het evenement wordt uitgevoerd door een aangewezen coördinator, dit noemen we C-DMH.

Bestuur

Voorzitter/Penningmeester:
Frank van der Zee

Secretaris:
Iris Lieffering

Algemeen bestuurslid:
Thom Heemstra

Algemeen bestuurslid:
Marc Stijger

Algemeen bestuurslid:
Remco Bultsma

Algemeen bestuurslid:
Ingrid van der Meulen

Algemeen bestuurslid:
Jacob Renze de Groot

Medisch Management
MME: Harry de Graaf


Copyright DMH Nederland 2022 - Powered by XSbyte | Algemene Voorwaarden